در حال توسعه از استعدادها معرفی

اقتصاد - معرفی گرایش های مختلف اقتصاد در دوره ارشد و زمینه ...- در حال توسعه از استعدادها معرفی ,معرفی رشته. از آن ... از آنجاييكه ما در كشوري زندگي ميكنیم كه در زمره كشورھاي در حال توسعه ...اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایراندر کشورهای در حال توسعه بخشی از جمعیت با درآمدی کمتر از یک دلار در یک روز از 34% به 32% از سال ...