بهبود خاک گچ با اضافه کردن سیمان

سپید گچ ساوه | فروشگاه اینترنتی ساختمانی به تام- بهبود خاک گچ با اضافه کردن سیمان ,گچ یکی از مصالح پر ... نیاز گیاهان ، بهبود بخشیدن به خاک ، خنثی ... کردن سبک دانه با سیمان و آب ...برچیدن سنگ، اجر، کاشی، سرامیک، موزائیک، سقف طاق ضربی، عایق ...در قیمت ها دیده شده و هیچگونه اضافه ... با ملات ماسه سیمان یا ماسه ... گچ و خاک دیوارها ...